Liên Hệ

 

Trung tâm Bảo Hành và dịch vụ điện lạnh Bách Khoa Hà Nội.

Địa chỉ: 23 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội